วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ (นร.ม.2 ขึ้น ม.3 สอบเข้า ม.4)ประจำปีการศึกษา 2555

     คอร์สกวดวิชาตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ (นร.ม.2 ขึ้น ม.3 สอบเข้า ม.4)ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้าม.4 และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนเตรียมทหาร และสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่รร.อื่นยังไม่ได้สอน แต่ต้องใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์  พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนรอบแรก วันที่ 07 - 28 มีนาคม 2555
                   รอบสอง วันที่ 29 มีนาคม - 01 พฤษภาคม 2555
     กำหนดการสอบเข้า ม.4 รร.ปรินส์รอยแยลส์ ประมาณเดือนกันยายน

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์พื้นฐาน
     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย/สังคม

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ
     update ข่าวรับสมัคร ประกาศผลสอบ คอร์สเรียน ล่าสุด ม.1 - 3 สอบเข้า ม.4 , เตรียมวิศวฯ สถาปัตย์ บริหาร

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รอบแรก (นร ม.2 ขึ้น ม.3 สอบเข้า ม.4) ประจำปีการศึกษา 2555

     คอร์สกวดวิชาตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รอบแรก (นร.ม.2 ขึ้น ม.3 สอบเข้า ม.4)ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้าม.4 และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนเตรียมทหาร และสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่รร.อื่นยังไม่ได้สอน แต่ต้องใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนมงฟอร์ต พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนรอบแรก วันที่ 07 - 28 มีนาคม 2555
                  รอบสอง วันที่ 29 มีนาคม - 01 พฤษภาคม 2555
     กำหนดการสอบเข้า ม.4 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย รอบแรก ประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์พื้นฐาน
     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย/สังคม

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

รร.ยุพราชฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

     [ข่าวแทรก]  update ข่าวรับสมัคร ประกาศผลสอบ คอร์สเรียน ล่าสุด ม.1 - 3 สอบเข้า ม.4 , เตรียมวิศวฯ สถาปัตย์ บริหาร  [ข่าวแทรก]

     ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป

จำหน่ายระเบียบการ  วันที่ 23 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2555

รับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก  วันที่ 05 พฤษภาคม 2555

     ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี, กีฬา, ศิลปะ, คุณธรรม)

จำหน่ายระเบียบการ  วันที่ 23 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก  วันที่ 02 พฤษภาคม 2555

     ม.4 ประเภททั่วไป

จำหน่ายระเบียบการ  วันที่ 23 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2555

รับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก  วันที่ 06 พฤษภาคม 2555
     (ปี55 ถูกเลื่อนสอบ เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

     update ข่าวรับสมัคร ประกาศผลสอบ คอร์สเรียน ล่าสุด ม.1 - 3 สอบเข้า ม.4 , เตรียมวิศวฯ สถาปัตย์ บริหาร
     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 รร.ยุพราชวิทยาลัย และ รร.วัฒโนทัยพายัพ คลิ๊กที่นี่

รร.ยุพราชฯ ประกาศรับสมัคร นร.ชั้น ม.1 โครงการ EP และ IP ปีการศึกษา 2555

     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 โครงการ EP และ IP ปีการศึกษา 2555


     จำหน่ายระเบียบการ  วันที่ 01 - 19 มีนาคม 2555

     สอบคัดเลือก  วันที่ 24 มีนาคม  2555


     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่

รร.ยุพราชฯ รับสมัคร นร.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

จำหน่ายระเบียบการ  วันที่ 01 - 19 มีนาคม 2555

สอบคัดเลือก  วันที่ 25 มีนาคม  2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

     นักเรียนชั้น ม.3 ที่สนใจในการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รร.มงฟอร์ต ประกาศผลสอบคัดเลือก นร.เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว

     โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555

     ดูผลสอบ คลิ๊กที่นี่


     [ข่าวแทรก]  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2556

     ดูผลสอบ คลิ๊กที่นี่  [ข่าวแทรก]


     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 รร.ยุพราชฯ และ รร.วัฒโนฯ คลิ๊กที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.4 รร.ยุพราชฯ ( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ) ประจำปีการศึกษา 2555

     คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่สอนเนื้อหา เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้าม.4  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ) และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 36 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 07 - 23 มีนาคม 2555

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์พื้นฐาน
     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ

     ค่าเล่าเรียน พร้อมเอกสารการเรียนการสอน คอร์สละ 2500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร อาจารย์ปริญญาโท และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจาก มช. ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

     ดูรายละเอียดประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กสพท. ประกาศผลสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว

     กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย( กสพท.) ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555


     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รร.สาธิต มช. ประกาศผลสอบคัดเลือก นร.ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว

     [ข่าวแทรก]  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2556 แล้ว

     ดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกของปี 2556 คลิ๊กที่นี่ 

     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 รร.ยุพราชฯ และ รร.วัฒโนฯ คลิ๊กที่นี่  [ข่าวแทรก]

     ดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกของปี 2555 คลิ๊กที่นี่

     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 รร.ยุพราชฯ และ รร.วัฒโนฯ คลิ๊กที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.4 รร.ยุพราชฯ และรร.วัฒโนทัยพายัพ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2555

     คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่สอนเนื้อหา เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 36 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 29 มีนาคม - 01 พฤษภาคม 2555

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์พื้นฐาน
     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน พร้อมเอกสารการเรียนการสอน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร อาจารย์ปริญญาโท และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจาก มช. ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.1, ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่

คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 รร.ยุพราชฯ และรร.วัฒโนทัยพายัพ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2555

    คอร์สกวดวิชาตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนสาธิต มช., โจทย์ข้อสอบโครงการ สสวท., โครงการเพชรยอดมงกุฏ

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 36 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 29 มีนาคม - 01 พฤษภาคม 2555
 
     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน พร้อมเอกสารการเรียนการสอน รวม 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.1, ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รร.วัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

จำหน่ายระเบียบการ  วันที่ 01 มีนาคม - 03 พฤษภาคม 2555

รับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก  วันที่ 06 พฤษภาคม 2555

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

     นักเรียนชั้น ม.3 ที่สนใจในการสอบเข้า ม.4 รร.วัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 รร.วัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่

รร.วัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555

     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555

     ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป

จำหน่ายระเบียบการ  วันที่ 01 มีนาคม - 03 พฤษภาคม 2555

รับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก  วันที่ 05 พฤษภาคม 2555

     ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี, กีฬา)

รับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2555

ทดสอบความสามารถ  วันที่ 02 พฤษภาคม 2555

     ม.1 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

รับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก  วันที่ 05 พฤษภาคม 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

     นักเรียนชั้น ม.3 ที่สนใจในการสอบเข้า ม.4 รร.วัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 รร.วัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่

ประกาศผลสอบ นักเรียนโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2555 แล้ว

     ประกาศผลสอบ นักเรียนโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2555 แล้ว

     ดูประกาศผลสอบประจำปี 2555 คลิ๊กที่นี่


     [ข่าวแทรก]  ประกาศผลสอบ นักเรียนโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2556 แล้ว

     ดูประกาศผลสอบประจำปี 2556 คลิ๊กที่นี่

สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ควรอ่าน คอร์สกวดติวเข้ม ตะลุยโจทย์ข้อสอบ ติวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารสี่เหล่าทัพ ประจำปี 2556  คลิ๊กที่นี่  [ข่าวแทรก]


สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ควรอ่าน คอร์สกวดติวเข้ม ตะลุยโจทย์ข้อสอบ ติวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารสี่เหล่าทัพ ประจำปี 2555  คลิ๊กที่นี่

ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียนที่น่ารัก ทุกๆคน

     ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มช.  ส่วนน้องๆ ที่ไม่ได้ไปสอบ หรือสอบไม่ผ่าน ก็ขอเป็นกำลังใจให้ อย่างน้อยน้องๆก็ได้รับความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่น้องๆยังไม่เคยได้เรียนมาก่อน อีกทั้งการเรียนก็ทำให้พื้นฐานความรู้ของน้องๆแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้โดยไม่ยาก ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้ผ่านหลักสูตรที่เข้มข้นจากปัญญาวัฒนา และขอให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้และตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่น้องๆใฝ่ฝันในอนาคตต่อไป

โครงการ วมว. ประกาศผลสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) รอบแรก ระดับ ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว

     โครงการ วมว. ประกาศผลสอบการคัดเลือก (ข้อเขียน) รอบแรก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว

     [ข่าวแทรก]  ดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้าย คลิ๊กที่นี่  [ข่าวแทรก]

     ดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก คลิ๊กที่นี่  (ในหน้าเว็บผลการสอบคัดเลือก รายชื่อนักเรียนตัวหนังสือเล็กมากให้คลิ๊กขยาย ที่ปุ่มด้านล่างขวามือครับ)

     คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ภาคปกติและห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่