ระดับประถม ป.4,ป.5

Panyawat : เรียนพิเศษ รับสอนพิเศษและกวดวิชา ระดับประถม ป.4-ป.6 เพื่อเตรียมสอบ ม.1 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนดีโรงเรียนดัง (โรงเรียนสาธิต มช. ,โรงเรียนมงฟอร์ต ,โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์,โรงเรียนยุพราช ,โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และโรงเรียนอื่นๆ แนวข้อสอบใช้แนวข้อสอบเดียวกับโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น และเพิ่มเติมแนวข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเตรียมอุดม ) เพื่อเพิ่มเกรด และเพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนในอนาคตต่อไป เรียนครบทั้ง 5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย และสังคม ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ปริญญาโท


     คอร์ส เทอม 1/57 เรียนรู้เนื้อหา เตรียมสอบ เพิ่มเกรด นักเรียนชั้น ป.6 (เรียนเน้นเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ) เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนรู้เนื้อหาของชั้น ป.6 เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เพิ่มเทคนิคในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ  เช่น คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าชั้น ม.1 รร.สาธิต มช. ปรินส์ มงฟอร์ต ยุพราช วัฒโน ฯลฯ และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนข้างต้น รวมถึงโจทย์ข้อสอบของโครงการ สสวท. และโครงการเพชรยอดมงกุฏ

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 04 มิถุนายน - 18 กันยายน 2557  :  วันพุธ,พฤหัส 17:30 - 19:30 (64 ชั่วโมง)
     
     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 2500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


     คอร์ส summer 57 ปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด นักเรียนชั้น ป.5 ขึ้น ป.6 (เรียนเน้นเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ) เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เพิ่มเทคนิคในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ วิชาสังคม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นป.6 และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการสอบเข้าชั้น ม.1 ได้อีกด้วย

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 12-28 มีนาคม 2557 (เรียนทุกวัน)

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน พร้อมเอกสารการเรียนการสอน รวม 3000 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


     คอร์ส summer 57 ปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด นักเรียนชั้น ป.4 ขึ้น ป.5 (เรียนเน้นเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ) เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เพิ่มเทคนิคในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ วิชาสังคม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นป.5 และชั้นสูงขึ้นไปได้โดยง่าย

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 12-28 มีนาคม 2557 (เรียนทุกวัน)

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน พร้อมเอกสารการเรียนการสอน รวม 3000 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


     คอร์ส summer 56 ปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด นักเรียนชั้น ป.5 ขึ้น ป.6 (เรียนเน้นเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ) เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เพิ่มเทคนิคในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ  เช่น คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นป.6 และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการสอบเข้าชั้น ม.1 ได้อีกด้วย

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 01 - 29 เมษายน 2556  :  วันจันทร์-ศุกร์ (48 ชั่วโมง)
         
     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 1800 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


     คอร์ส summer 56 ปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด นักเรียนชั้น ป.4 ขึ้น ป.5 (เรียนเน้นเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ) เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เพิ่มเทคนิคในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ  เช่น คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นป.5 และชั้นสูงขึ้นไปได้โดยง่าย

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 01 - 29 เมษายน 2556  :  วันจันทร์-ศุกร์ (48 ชั่วโมง)
         
     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 1800 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ     คอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด นักเรียนชั้น ป.5 ขึ้น ป.6 (เรียนเน้นเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ) เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เพิ่มเทคนิคในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ  เช่น คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นป.6 และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการสอบเข้าชั้น ม.1 ได้อีกด้วย

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 02 - 15 พฤษภาคม 2555  :  วันจันทร์-เสาร์ (48 ชั่วโมง)
           
     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 1800 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


     คอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด นักเรียนชั้น ป.4 ขึ้น ป.5 (เรียนเน้นเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ) เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เพิ่มเทคนิคในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาและข้อสอบที่ยากๆ  เช่น คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นป.5 และชั้นสูงขึ้นไปได้โดยง่าย

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 02 - 15 พฤษภาคม 2555  :  วันจันทร์-เสาร์ (48 ชั่วโมง)
           
     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 1800 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


    คอร์สกวดวิชาตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนสาธิต มช., โจทย์ข้อสอบโครงการ สสวท., โครงการเพชรยอดมงกุฏ

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 36 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 29 มีนาคม - 01 พฤษภาคม 2555

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน พร้อมเอกสารการเรียนการสอน รวม 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.1, ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัคร นร.ชั้น ม.4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 คลิ๊กที่นี่


    คอร์สกวดวิชาตะลุยโจทย์ข้อสอบติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนสาธิต มช., โจทย์ข้อสอบโครงการ สสวท., โครงการเพชรยอดมงกุฏ

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 36 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 07 - 23 มีนาคม 2555
 
     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน พร้อมเอกสารการเรียนการสอน รวม 2500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


    คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (คอร์สเปิดเทอม 2) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนสาธิต มช., โจทย์ข้อสอบโครงการ สสวท., โครงการเพชรยอดมงกุฏ และสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่รร.อื่นไม่ได้สอน แต่ต้องใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 36 คน : ห้องละ 12 คน)
     เลือกเรียน วันเสาร์ (กลุ่ม 1) ,วันอาทิตย์ (กลุ่ม 2) ,และเย็นวันจันทร์-ศุกร์ (กลุ่ม 3)
     เริ่มเรียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 - 16 มีนาคม 2555
     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะรับสมัครประมาณต้นกลางเดือนมีนาคม และสอบประมาณปลายเดือนมีนาคม ดูรายละเอียดการรับสมัคร ของโรงเรียนยุพราชฯ ประจำปีการศึกษา 2554 คลิ๊กที่นี่

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (คอร์สเปิดเทอม 2) เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนยุพราช, โครงการ สสวท. และโครงการเพชรยอดมงกุฏ และสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่รร.อื่นยังไม่ได้สอน แต่ต้องใช้ในการสอบเข้า โรงเรียนมงฟอร์ต และโรงเรียนสาธิต มช. พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 36 คน : ห้องละ 12 คน)
     เลือกเรียน วันเสาร์ (กลุ่ม 1) ,วันอาทิตย์ (กลุ่ม 2) ,และเย็นวันจันทร์-ศุกร์ (กลุ่ม 3)
     เริ่มเรียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 - 17 กุมภาพันธ์ 2555

     โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  สอบข้อเขียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
     โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สอบข้อเขียน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร อาจารย์ปริญญาโท และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจาก มช. ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

     ดูรายละเอียดการรับสมัครของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัครของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 คลิ๊กที่นี่


    คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ โรงเรียนมงฟอร์ต และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนสาธิต มช., โรงเรียนยุพราช, โครงการ สสวท. และโครงการเพชรยอดมงกุฏ และสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่รร.อื่นยังไม่ได้สอน แต่ต้องใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ และโรงเรียนมงฟอร์ต พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 10 - 28 ตุลาคม 2554

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร อาจารย์ปริญญาโท และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจาก มช. ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

     ดูรายละเอียดการรับสมัครของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


    คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์:คอร์สตุลาคม) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนสาธิต มช., โจทย์ข้อสอบโครงการ สสวท., โครงการเพชรยอดมงกุฏ และสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่รร.อื่นยังไม่ได้สอน แต่ต้องใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     รอบแรก เริ่มเรียนวันที่ 10 - 28 ตุลาคม 2554
     รอบสอง เริ่มเรียนวันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2554
     โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จะรับสมัครประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน และสอบปลายเดือนพฤศจิกายน ดูรายละเอียดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 คลิ๊กที่นี่

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร และอาจารย์ปริญญาโท ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ


     คอร์สกวดวิชาติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นคอร์สที่เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ โรงเรียนมงฟอร์ต และเพิ่มเติมโจทย์ข้อสอบของโรงเรียนสาธิต มช., โรงเรียนยุพราช, โครงการ สสวท. และโครงการเพชรยอดมงกุฏ และสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่รร.อื่นยังไม่ได้สอน แต่ต้องใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ และโรงเรียนมงฟอร์ต พร้อมวิเคราะห์และทำโจทย์ข้อสอบของเนื้อหาใหม่

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ที่นั่งเต็ม (จำนวนที่รับ 24 คน : ห้องละ 12 คน)
     เริ่มเรียนวันที่ 03 - 21 ตุลาคม 2554

     วิชาที่สอน
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาไทย
     สังคม

     ค่าเล่าเรียน คอร์สละ 3500 บาท
     ออกแบบหลักสูตร/ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วิศวกร อาจารย์ปริญญาโท และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจาก มช. ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785

     Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

     ดูรายละเอียดการรับสมัครของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
     ดูรายละเอียดการรับสมัครของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ปี2554 คลิ๊กที่นี่


     คอร์ส ป.4 ป.5 ป.6 เรียน ทำเกรด เพิ่มเกรด รักษาเกรด เอาไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 3.00 ทำให้ได้ความรู้ ความมั่นใจในระหว่างที่เรียน และมีความมั่นใจในการสอบเข้าโรงเรียนดังๆในชั้น ม.1 ได้ดีขึ้น อีกทั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์, โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program : EP)โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ดูรายละเอียดปี2554 คลิ๊ก ,โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ดูรายละเอียดปี2554 คลิ๊ก เป็นต้น มักจะกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกเอาไว้ ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นส่วนใหญ่ คอร์สนี้จึงเน้นเพิ่มความรู้ เทคนิคในการเรียน เทคนิคในการ Lecture เทคนิคในการคิด รวบรวม วิเคราะห์และค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเด็กๆเรียนรู้ได้เร็ว ได้เก่งแล้ว ก็จะมีความสุขกับการเรียน ทำให้เกิดความอยากเรียนมากขึ้น ต้องการโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น ทำให้น้องๆเก่งและมีความสุขที่จะได้เรียนรู้ในชั้นสูงขึ้นต่อไป
     ค่าเรียน ราคาเพียงวิชาละ 1000 บาท สมัคร 4 วิชา วิชาละ 900 บาท สมัคร 5 วิชา วิชาละ 800 บาท  รับจำนวนจำกัด  
เลือกเรียนวันเสาร์ (กลุ่ม 1) หรือ วันอาทิตย์ (กลุ่ม 2) เวลา 09:00-15:00 น.
     แจ้งความจำนงในการสมัครเรียนได้ทุกวัน เนื่องจากเด็กๆมีพัฒนาการที่รวดเร็ว และเวลาไม่เคยรอใคร เนื้อหาความรู้ที่ต้องใช้สอนเด็กๆ ก็ต้องใช้"เวลา"ในการสอน บทเรียนที่ต้องใช้สอนเด็กในเวลานี้ก็กำลังจะผ่านไป บทเรียนใหม่ก็กำลังจะผ่านเข้ามา หากเด็กๆยังไม่ได้เรียนบทเรียนเก่า การเรียนรู้บทเรียนใหม่ก็จะทำได้ยาก เริ่มต้นให้เด็กๆที่เรารัก ตั้งแต่บัดนี้ ดีกว่ารอเวลาที่ใกล้จะสอบ เติมความรู้ความเข้าใจวันละบทเรียน ดีกว่าไปเร่งเด็กช่วงใกล้สอบ ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองเลย
Panyawattana : เราไม่ได้เน้นสอนให้ท่องจำ แต่ เราเน้นสอนให้เข้าใจ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.053-327745, 08-0783-4785